Veelgestelde vragen   |   Over ons   |   Contact   |   Nieuws
 
 


Heeft u nog vragen?

Bel (035) 698 04 14

 
 

Stamrecht BV 

Veel ontslagen werknemers hebben in het verleden een stamrecht BV opgericht. U heeft daarmee een recht op maandelijkse uitkeringen bij uw eigen stamrecht BV, in te gaan op uiterlijk AOW-datum. Er hoeft tussentijds niet te worden afgerekend met de Belastingdienst, tezijnertijd zullen de uitkeringen belast zijn. De BV houder is directeur grootaandeelhouder, ook wel genoemd DGA.

Stamrecht BV moet zakeljk handelen

Alle overeenkomsten die u afsluit met uw stamrecht BV moeten zakelijk zijn. Er dient rekening te worden gehouden met rendementseisen, actuariële berekeningen, kosten- en winstopslagen en schriftelijke vastlegging. Bij lenen of een hypotheek verstrekken aan prive moeten de afspraken zakelijk zijn. De afspraken moeten schriftelijk worden vastgelegd en de rente moet marktconform zijn. 

© 2019 Stamrecht.net | T. 035 698 04 14 | info@vdpadvies.nl