Veelgestelde vragen   |   Over ons   |   Contact   |   Nieuws
 
 


Heeft u nog vragen?

Bel (035) 698 04 14

 
 

Stamrecht BV eigen bedrijf

De stamrecht BV kunt u onder andere gebruiken voor de start van een eigen bedrijf. De stamrecht BV kan voorzien in de financieringsbehoefte van een eigen bedrijf. Op de balans van de stamrecht BV blijft de stamrechtverplichting gehandhaafd, terwijl het kapitaal geïnvesteerd wordt in de start van het eigen bedrijf.  In de toekomst zal de stamrecht BV uitkeringen moeten doen die tegen het normale progressieve tarief belast zijn. Een stamrecht BV mag niet als zekerheid worden gesteld bij het aantrekken van vreemd vermogen. U kunt de stamrecht BV gebruiken als fiscale en juridische entiteit of gebruik maken van een eenmanszaak. 

Boek ‘Stamrecht BV eigen bedrijf’

In ons boek “stamrecht BV eigen bedrijf” vindt u praktische uitleg en tips voor het starten van uw eigen bedrijf vanuit een stamrecht BV. Dit boek kunt u aanvragen via boek stamrecht BV eigen bedrijf.

Starten eigen bedrijf

Het is mogelijk om vanuit de Stamrecht B.V. uw eigen bedrijf te starten. Hierbij komen diverse fiscale en juridische zaken om de hoek kijken. Ook zal een keuze moeten worden gemaakt om de werkzaamheden vanuit de Stamrecht BV te verrichten dan wel als ZZP-er. Vanwege het toenemend aantal startende ondernemers met een stamrecht BV, heeft W&P/VDP Belastingadviseurs een aantal specialisten op dit gebied. Na een kosteloos intake gesprek met één van onze specialisten, kunt u na afloop het boekje “Start uw eigen bedrijf na ontslag” meenemen. In het intake gesprek komen diverse onderwerpen aan de orde zoals de keuze van de rechtsvorm, de verschillen tussen BV en ZZP-er, administratieve vereisten en fiscale aspecten voor startende ondernemers. Al met al onontbeerlijke informatie indien u voornemens bent een eigen bedrijf te starten en die houvast en voordeel bieden bij de opstart van de activiteiten.

Aansprakelijkheid

In een eenmanszaak bent u persoonlijk aansprakelijk voor schulden van het bedrijf. Kunnen vanuit de eenmanszaak de schulden niet worden afgelost, of verplichtingen worden nagekomen, dan kan de zelfstandige ondernemer persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. In geval van een BV is er sprake van een rechtspersoon op basis van de wet. Schulden kunnen alleen op de rechtspersoon worden verhaald, die losstaat van u als natuurlijk persoon. Een uitzondering die hierop rust, is wanneer sprake is van onbehoorlijk bestuur. Dan worden bestuurders aansprakelijk gesteld voor hun handelen. Bij een BV is er dus sprake van een beperking van de aansprakelijkheid ten opzichte van de eenmanszaak.

Belastingverschillen

Bij een eenmanszaak wordt er belasting geheven over de winst in de inkomstenbelasting . Dat wil zeggen dat in box 1 belasting wordt geheven tegen het progressieve tarief (maximaal 52%). In een BV wordt de winst belast met Vennootschapsbelasting. Het tarief hier bedraagt 20% over de eerste 200.000 euro, en winst die hierboven valt tegen 25% (tarief 2015). Overgebleven winst na aftrek van de Vennootschapsbelasting kan naar privé worden uitgekeerd na inhouding van dividendbelasting. De keuze voor de rechtsvorm voor uw bedrijf is van vele factoren afhankelijk. Naast financiële, fiscale en juridische factoren, kunnen ook privé afwegingen van belang zijn bij uw keuze. Laat u goed informeren. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met één van onze gespecialiseerde adviseurs via 035 698 04 14.

W&P/VDP Belastingadviseurs kan u helpen met de keuze voor de rechtsvorm, en met het omzetten van een ‘pure’ stamrecht bv naar een ‘actieve’ stamrecht BV. Laat u goed informeren alvorens de stamrecht BV om te zetten.

© 2019 Stamrecht.net | T. 035 698 04 14 | info@vdpadvies.nl