Veelgestelde vragen   |   Over ons   |   Contact   |   Nieuws
 
 


Heeft u nog vragen?

Bel (035) 698 04 14

 
 

RVU Verklaring

De overheid wil dat werknemers langer blijven werken en heeft daarom de fiscale facilitering van VUT en prepensioen afgeschaft. Ook ontslag wegens leeftijd wordt ontmoedigd en belast met een boete van 52% over de ontslagvergoeding. Deze ontslagboete geldt voor 52-plussers die ontslag krijgen vanwege hun leeftijd. De Belastingdienst spreekt van een Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU).

Werkgever kan ontslagboete voorkomen door RVU verklaring aan te vragen

De werkgever moet de ontslagboete van 52% betalen. De werkgever heeft geen verhaalsrecht op de werknemer. De werkgever wilt daarom vooraf vaak zekerheid krijgen dat geen ontslag boete verschuldigd is. Dat kan door het aanvragen van een RVU verklaring. W&P/ VDP Belastingadviseurs kan de RVU verklaring aanvragen bij de Belastingdienst.

Wanneer is geen sprake van een RVU (Regeling voor Vervroegde Uittreding)

De Belastingdienst stelt dat ontslagvergoedingen die niet het karakter hebben van een vervroegde uittreding de 52% boete altijd achterwege blijft. Dit geldt voor de echte ontslagvergoedingen. Bij het aanvragen van een RVU verklaring zal onderstaande aangetoond moeten worden:

Collectief ontslag wegens reorganisatie

Reorganisaties met als doel vermindering van het personeelsbestand. Objectieve criteria , zoals afspiegeling, worden toegepast bij bepalen van de ontslagvolgorde. Dit betekent dat in alle leeftijdscategorieen werknemers ontslag krijgen en niet alleen ouderen. De Belastingdienst zal de RVU verklaring afgeven.

Niet leeftijdsgerelateerd individueel ontslag

Bij een individueel ontslag is geen sprake van de 52% ontslag boete wanneer het gaat om disfunctioneren of andere niet-leeftijdgerelateerde ontslagredenen, zoals onenigheid over beleid of onverenigbaarheid van karakters. De ontslagvergoeding wordt vaak bepaald door de kantonrechtersformule.  De Belastingdienst zal de RVU verklaring afgeven.

Kwantitatieve toets kan ook 52% ontslagboete voorkomen:

Mocht de Belastingdienst de ontslagregeling toch nog zien als een Regeling voor Vervroegde Uittreding, dan kan de kwantitatieve toets nog uitkomst bieden om de ontslagboete te ontlopen. De kwantitatieve toets komt erop neer dat de ontslagvergoeding te laag is om te dienen als overbrugging tot pensioen. Ook dan wordt de ontslagvergoeding niet gezien als RVU en wordt dus niet belast met de ontslag boete van 52%. De Belastingdienst zal de RVU verklaring afgeven als de ontslagvergoeding  voldoet aan de kwantitatieve toets.

Advies en aanvragen RVU verklaring

W&P/ VDP Belastingadviseurs kan werkgevers en werknemers adviseren over de RVU verklaring. Wij kunnen voor werkgevers een RVU verklaring aanvragen bij de Belastingdienst.

Meer informatie?

Wil u meer informatie ontvangen over het aanvragen van de RVU verklaring bij de Belastingdienst, bel 035 698 04 14.

Man Vrouw© 2019 Stamrecht.net | T. 035 698 04 14 | info@vdpadvies.nl