Veelgestelde vragen   |   Over ons   |   Contact   |   Nieuws
 
 


Heeft u nog vragen?

Bel (035) 698 04 14

 
 

Gouden Handdruk stamrecht

Vóór 2014 hebben veel ontslagen werknemers hun gouden handdruk aangewend als koopsom voor een stamrecht. Een stamrecht is een recht op periodieke uitkeringen. Een stamrecht kan op verschillende wijzen worden uitgevoerd, zoals een stamrecht BV, banksparen of verzekeringsmaatschappij. Over de stamrecht uitkeringen wordt te zijner tijd belasting geheven volgens het schijventarief (maximaal 52 %).

Stamrecht bij een verzekeraar, stamrecht BV of bank:

Het stamrecht is ondergebracht bij :

Bestaande gouden Handdruk bij een verzekeringsmaatschappij

Als uw gouden handdruk bij een verzekeringsmaatschappij staat, heeft u een aanspraak op een periodieke uitkering (stamrecht) door de verzekeraar. Niet de gouden handdruk, maar de latere uitkeringen uit het stamrecht worden belast tegen het progressieve tarief. Mocht de verzekerde overlijden voordat de uitkeringen starten, dan keert de stamrecht verzekering bij overlijden uit aan de echtgenote en/ of de kinderen. Zij zijn bij overlijden van de verzekerde de begunstigden voor de maandelijkse uitkeringen.

© 2019 Stamrecht.net | T. 035 698 04 14 | info@vdpadvies.nl