Veelgestelde vragen   |   Over ons   |   Contact   |   Nieuws
 
 


Heeft u nog vragen?

Bel (035) 698 04 14

 
 

Emigratie stamrecht BV

Wanneer een (ex)-werknemer met een stamrecht BV emigreert, dan is het de vraag welk land de periodieke uitkeringen belast. Nederland heeft met veel landen een belastingverdrag ter voorkoming van dubbele belasting. Uitkeringen uit een stamrecht zijn loon uit vroegere dienstbetrekking. Voor de meeste belastingverdragen geldt dat Nederland belasting mag heffen. Dit kan anders zijn als een deel van het stamrecht - naast een vergoeding door te derven loon - betrekking heeft op het gemis aan pensioen. Als sprake is van een afgesplitst deel dat betrekking heeft op de pensioenvoorziening, mag voor dat deel in een aantal belastingverdragen het buitenland belasting heffen. Dit kan een belastingbesparing opleveren als in het buitenland een lager belastingtarief geldt dan in Nederland (hetgeen vaak het geval is).

Afspraken met Belastingdienst

Het is raadzaam vooraf afspraken te maken met de Belastingdienst. Bij een stamrecht BV geldt als voorwaarde voor emigratie dat de stamrecht BV in Nederland gevestigd moet blijven en dat het bestuur in Nederland moet blijven. Bij emigratie binnen de EU zijn uitzonderingen mogelijk. Vraag hierover advies aan bij onze adviseurs.

© 2019 Stamrecht.net | T. 035 698 04 14 | info@vdpadvies.nl