Veelgestelde vragen   |   Over ons   |   Contact   |   Nieuws
 
 


Heeft u nog vragen?

Bel (035) 698 04 14

 
 

Periodieke uitkeringen

Een specifiek aspect dat de stamrecht BV onderscheidt van andere BV’s is de verplichting om uitkeringen te doen. Deze uitkeringen moeten ten goede komen aan de ex-werknemer die de ontslagvergoeding heeft ondergebracht in de stamrecht BV. Deze verplichting komt voort uit de stamrechtconstructie die is aangegaan met de ontslagvergoeding. Er zijn een aantal fiscale regels verbonden aan het uitkeren van de ontslagvergoeding.

Start van de uitkeringsperiode

De aanvang van de periodieke uitkeringen dient vooraf schriftelijk te zijn vastgelegd. Het starten met de uitkeringen dient uiterlijk te gebeuren in het jaar waarin de AOW ingaat. Eerder mag uiteraard ook, later niet. Dit is een wettelijke verplichting.

Variëren in de hoogte van de uitkering

De hoogte van uitkeringen kunnen variëren vanuit de stamrecht BV. Variaties in de hoogte van de uitkeringen dienen wel vooraf schriftelijk te worden vastgelegd. Tevens dient de hoogte van uitkeringen te allen tijde te voldoen aan de 1% sterftekans, zie onderstaand.

1% sterftekans

De 1% sterftekans houdt in dat de looptijd van de uitkeringen zo groot moet zijn dat de kans op overlijden minimaal 1% is. Hoe lang dit is, wordt bepaald door de leeftijd en het geslacht. Hoe ouder iemand is, hoe groter de kans op overlijden is. Daardoor is de minimale uitkeringsduur voor een ouder persoon korter. Wat betreft geslacht: de levensverwachting van vrouwen is in principe een aantal jaar hoger dan die van mannen. De sterftekans voor vrouwen ten opzichte van mannen is kleiner bij gelijke leeftijd. De minimale looptijd van de uitkeringen is dientengevolge voor een vrouw groter dan voor een man.

Omzetten van een stamrecht in een nieuw stamrecht

U heeft de mogelijkheid een reeds ingegaan stamrecht om te zetten in een nieuw uitgesteld stamrecht. Dit kan zonder overige consequenties, mits de oorspronkelijk overeengekomen voorwaarden met de Belastingdienst worden gewaarborgd. Afstemming met de fiscus verdient de voorkeur. Het uitstellen van de uitkeringen mag tot uiterlijk de AOW-jarige leeftijd.

Na overlijden van de uitkeringsgerechtigde

Als de uitkeringsgerechtigde (de ex-werknemer) komt te overlijden, gaat de aanspraak op periodieke uitkeringen normaliter over op de echtgeno(o)t(e) of partner dan wel de kinderen. De uitkeringen moeten dan direct ingaan, indien deze nog niet gestart waren. Mocht er geen partner (meer) zijn, of komt deze te overlijden nadat de uitkeringen op hem of haar zijn overgegaan, dan kunnen eventuele (pleeg) kinderen aanspraak maken op de uitkeringen. Ook hier geldt dat de uitkeringen direct in moeten gaan en vanwege de jonge leeftijd is besloten de 1% sterftekans te laten vervallen. De minimale looptijd zou anders erg lang worden.

Indien er geen nabestaanden zijn die in hiervoor genoemde categorieën vallen, dan wordt de stamrechtverplichting omgezet in winst voor de BV, waar vennootschapsbelasting over wordt geheven. De overige nabestaanden die de overledene dan heeft, erven daaropvolgend de aandelen van de  B.V. en kunnen alsdan bepalen wat ze met de winst cq B.V. doen.

W&P/VDP Belastingadviseurs kunnen u helpen met het opzetten van de Akte periodieke uitkeringen, en de loonadministratie. Bel 035 698 04 14 voor meer informatie over onze dienstverlening.

© 2019 Stamrecht.net | T. 035 698 04 14 | info@vdpadvies.nl