Veelgestelde vragen   |   Over ons   |   Contact   |   Nieuws
 
 


Heeft u nog vragen?

Bel (035) 698 04 14

 
 

Stamrecht BV administratie, jaarlijkse verplichtingen en beheer

Een stamrecht BV moet administreren en gedurende de looptijd aan bepaalde eisen voldoen. De belastingdienst controleert dit streng, onder andere middels de jaarlijkse aangiftes en jaarrekeningen. De stamrecht BV moet voldoen aan:

  1. De stamrecht BV dient jaarlijks een jaarrekening en aangifte vennootschapsbelasting in bij de Belastingdienst
  2. De stamrecht BV maakt voldoende rendement
  3. De stamrecht BV deponeert jaarlijks een verklaring bij de Kamer van Koophandel
  4. De overeenkomsten met de stamrecht BV zijn zakelijk. Bijvoorbeeld:  hypotheek-leningen uit de stamrecht BV kennen een zakelijke rente, de (hypotheek) lening ligt schriftelijk vast en er zijn voldoende zekerheden.  
  5. Uiterlijk op AOW datum start de stamrecht BV met maandelijkse uitkeringen. Bij de start van de maandelijkse uitkeringen is er een salarisadministratie, wordt aangifte gedaan en loonheffing afgedragen.
  6. Vanaf 2015 is afkoop van de stamrecht BV mogelijk, er is dan geen revisierente (boete) verschuldigd aan de Belastingdienst.

Een stamrecht BV is niet het zelfde als een “gewone” BV. Het verschil is dat de stamrecht BV ooit maandelijkse uitkeringen gaat verstrekken. Deze uitkeringen worden -soms in de toekomst- belast en daarom volgt de belastingdienst stamrecht BV's nauwlettend. Ook omdat veel stamrecht BV's hun (belasting) zaken niet op orde hebben, is een reden voor verscherpte aandacht van de belastingdienst. De top 3 problemen van stamrecht BV's:

  1. De stamrecht BV heeft niet zakelijk gehandeld, bijvoorbeeld er zijn te weinig zekerheden voor de hypotheek-lening uit de stamrecht BV. Een bank zou een dergelijke hypotheek-lening nooit verstrekt hebben.
  2. De stamrecht BV staat "onder water". Er is niet voldoende geld in de BV om te voldoen aan de toekomstige verplichtingen zoals het doen van de maandelijkse uitkeringen. Bijvoorbeeld: er staat nog 50.000,- in de BV, terwijl er voor 100.000,- aan maandelijkse uitkeringen gedaan moet worden vanuit de stamrecht BV. Wellicht heeft de ontslagvergoeding te weinig of negatief gerendeerd of is er teveel geld onttrokken aan de BV.
  3. Jaarlijkse administratie richting Belastingdienst zoals jaarrekening, aangifte vennootschapsbelasting of salarisadministratie is niet goed of niet tijdig uitgevoerd. 

Zakelijk handelen van een stamrecht BV

De stamrecht BV (besloten vennootschap) moet zakelijk handelen. De directeur van de stamrecht BV is verantwoordelijk. Dit is de werknemer die de stamrecht BV heeft laten oprichten na ontslag. Zakelijk handelen betekent dat de BV de directeur van de BV niet mag bevoordelen. Alle handelingen tussen BV en directeur moeten op zakelijke basis geschieden, zoals gebruikelijk tussen 2 zakelijke partijen. Bijvoorbeeld tussen een bank en een klant. Als de bank een hypotheek-lening weigert te verstrekken aan een klant omdat er te weinig inkomen is, dan mag een stamrecht BV een dergelijke hypotheek-lening ook niet verstrekken aan zijn directeur. 

Jaarrekening en administratie van een stamrecht BV

Een stamrecht BV legt jaarlijks verantwoording af aan de Belastingdienst via de jaarrekening en aangifte vennootschapsbelasting. Alle inkomsten en uitgaven worden verantwoord. Is er winst gemaakt waarover vennootschapsbelasting moet worden betaald ? Is gestart met maandelijkse uitkeringen waarover inkomstenbelasting moet worden betaald ? De directeur van de stamrecht BV zal hiervoor moeten zorgen en zal dat meestal uitbesteden aan een gespecialiseerd belastingadviseur. W&P/ VDP Belastingadviseurs kan de jaarrekening en administratie voor uw stamrecht BV verzorgen.

Stamrecht BV met te weinig vermogen

Een stamrecht BV start -uiterlijk op AOW-datum- maandelijkse uitkeringen. Het totaal van de maandelijkse uitkeringen bestaat uit het bedrag van de gouden handdruk vermeerderd met het rendement. De stamrecht BV laat de gouden handdruk jaarlijks aangroeien met dit -door de Belastingdienst minimaal vereiste- rendement. Dit heet oprenten. Het totale -verplichte- uit te keren bedrag heet de stamrechtverplichting. Nu zijn er stamrecht BV's waar te weinig geld in de BV zit om aan deze stamrechtverplichting te voldoen. Deze stamrecht BV's staan onder water. Geldt dit voor uw stamrecht BV, dan zult u in actie moeten komen om de situatie op te lossen. Er zijn diverse mogelijkheden. Vraag onze specialisten naar advies.  

© 2019 Stamrecht.net | T. 035 698 04 14 | info@vdpadvies.nl