Veelgestelde vragen   |   Over ons   |   Contact   |   Nieuws
 
 


Heeft u nog vragen?

Bel (035) 698 04 14

 
 

Stamrecht BV

Omdat een stamrecht BV volgens de normen van de Belastingdienst wordt gezien als een levensverzekeraar moet de stamrecht BV aan bepaalde eisen voldoen. Denk aan maandelijks uitkeren volgens een bepaald uitkeringenschema. Of: de plicht om rendement te maken met de -in de BV gestalde -ontslagvergoeding. Ook moet de stamrecht BV uiterlijk op AOW-datum starten met maandelijkse uitkeringen. Deze voorwaarden gelden in ook voor ontslagvergoedingen die in verzekeringen en in banksparen zijn ondergebracht. 

Stamrecht BV is óók een gewone BV

Daarnaast is een stamrecht BV een gewone BV waarvoor de Belastingdienst bepaalde verplichtingen oplegt. Een stamrecht BV brengt jaarlijkse administratie met zich mee zoals het opstellen van de jaarrekening en de jaarlijkse belastingaangifte voor de vennootschapsbelasting. Vanwege de BV-vorm kent de stamrecht BV een grote flexibiliteit. 

De plichten en rechten van een stamrecht BV

Een stamrecht BV is een fiscale rechtspersoon. De stamrecht BV moet verantwoording afleggen aan de Belastingdienst. De stamrecht BV dient elk jaar een jaarrekening te maken en aangifte vennootschapsbelasting te doen. Als de stamrecht BV maandelijks uitkeert dan moet de stamrecht BV ook maandelijks aangifte loonheffing doen. Elke stamrecht BV gaat uiteindelijk over tot het uitkeren van de ontslagvergoeding in maandelijkse termijnen. Dit wordt vastgelegd in de stamrecht akte. U heeft veel vrijheid. Zo bepaalt u wanneer en hoeveel de stamrecht BV periodiek uitkeert én kunt u dit op elk moment wijzigen. Met het geld in de BV moet u rendement maken, bijvoorbeeld door te sparen of beleggen. Maar ook mag het geld worden gebruikt voor een hypotheek (daarmee ontvangt de BV rente) en het starten van een eigen bedrijf.

© 2019 Stamrecht.net | T. 035 698 04 14 | info@vdpadvies.nl