Veelgestelde vragen   |   Over ons   |   Contact   |   Nieuws
 
 


Heeft u nog vragen?

Bel (035) 698 04 14

 
 

Liquideren van uw Stamrecht B.V.

De stamrecht B.V. moet voldoen aan een aantal fiscale verplichtingen. De ondergebrachte schadeloosstelling moet periodiek worden uitgekeerd (zie ook: criteria periodieke uitkeringen en sterftekanscriteria).

Er komt een moment dat de stamrecht B.V. dient te worden opgeheven. Dit opheffen van de B.V., ook wel ontbinding of liquidatie van de B.V. genoemd, kan velerlei oorzaken hebben.

Keuzes om tot ontbinding van de stamrecht B.V. over te gaan, kunnen onder andere zijn:

© 2019 Stamrecht.net | T. 035 698 04 14 | info@vdpadvies.nl