Veelgestelde vragen   |   Over ons   |   Contact   |   Nieuws
 
 


Heeft u nog vragen?

Bel (035) 698 04 14

 
 

Loonheffingen

Na oprichting van de stamrecht BV voorziet de Belastingdienst de B.V. van een Loonheffingennummer (LH-nummer). In geval van een ‘pure’ stamrecht BV  is dit nummer alleen nodig voor de periodieke uitkeringen, bij een ‘actieve’ stamrecht BV dient u ook loonheffing af te dragen over eventueel betaalde salarissen. Het stamrechtkapitaal dient middels periodieke uitkeringen te worden uitgekeerd, een bruto bedrag dat aangemerkt wordt als loon uit vroegere arbeid. De BV dient hierover belasting in te houden en af te dragen aan de fiscus. In de aangifte Inkomstenbelasting dienen de jaarlijkse bruto uitkeringen en de hierover ingehouden en afgedragen Loonheffingen conform de verstrekte jaaropgave te worden aangegeven als inkomsten uit vroegere dienstbetrekking. Voor vragen over het voeren van een loonadministratie en de verwerking van de aangifte Inkomstenbelasting, kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers.

© 2019 Stamrecht.net | T. 035 698 04 14 | info@vdpadvies.nl