Veelgestelde vragen   |   Over ons   |   Contact   |   Nieuws
 
 
 


Heeft u nog vragen?

Bel (035) 698 04 14

 
 

Stamrechtverplichting oprenten in stamrecht BV

De stamrecht BV ontvangt de gouden handdruk. De stamrechtverplichting houdt in dat u uitkeringen moet doen vanuit de BV. De Belastingdienst verlangt ook dat u rendement maakt in de stamrecht BV. Dit heet het oprenten van de stamrechtverplichting. Feitelijk betekent het oprenten van een stamrechtverplichting dat de stamrecht BV in de toekomst hogere periodieke uitkeringen moet doen dan het oorspronkelijke bedrag.

Voorbeeld oprenten stamrechtverplichting

Het initiële bedrag is € 100.000,- en wordt in 1 jaar opgerent met 3% (= € 3.000,-). Dat betekent dat de periodieke uitkering in totaal € 103.000,- moet bedragen als u na 1 jaar start met uitkeren.

De oprenting van de stamrechtverplichting komt ten laste van de winst van de stamrecht BV. De waardering van de stamrechtverplichting dient te geschieden met algemeen aanvaarde actuariële grondslagen, onder andere een acceptabel rentepercentage.

Omdat de oprentingskosten worden gesaldeerd met het rendement hoeft de stamrecht BV geen vennootschapsbelasting te betalen.

© 2015 Stamrecht.net | T. 035 698 04 14 | info@vdpadvies.nl